>Jumala / Raamattu

J U M A L A

JUMALAN eri persoonat:

ISÄ

Taivaallinen ISÄ, käännetään hebrean kielen sanasta ab ja kreikankielen sanasta bater, joka merkitsee ravinnon antajaa, suojelijaa ja puolustajaa. Jo Vanhassa testamentissa Jumalaa kutsutaan usein ISÄKSI. ISÄ lähetti Poikansa Jeesuksen maan päälle. Ja Jeesus kehottikin seuraajiaan rukoilemaan ISÄÄ. Jeesus opetti heille myös ISÄmeidän-rukouksen. Jeesus kutsui Jumalaa ISÄKSEEN. Sanoi olevansa myös yhtä ISÄN kanssa, sanoen "joka on nähnyt minut, on nähnyt ISÄN." Jesaja ennustikin Jeesuksen syntymästä ja puhuen Hänestäkin "Iankaikkisena ISÄNÄ".

POIKA – JEESUS

Matteus kirjoittaa (16:16) Jeesuksesta, "olet Kristus, elävän Jumalan POIKA". Jeesusta puhuteltiin maan myös Korkeimman POIKANA, Isän POIKANA, ja siinä kohdassa se isä-sana tarkoitti Jumalaa. Jeesus puhui itsestään ihmisen ja Jumalan POIKANA. Hän oli Mariasta syntynyt, silloin vielä neitseestä. Joosef oli kasvatti-isä, Jumala oikea Isä. Uskontunnustuksessakin sanotaan "sikisi Pyhästä Hengestä". Uusi testamentti kertoo evankeliumeissaan Jeesuksen syntymän, elämän, kuoleman, kuolleista nousemisen ja sen, että Hän istuu tällä hetkellä Isän oikealla puolella. Ja Hänelle on annettu "kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matt. 28:18). Jeesus on "ainoa nimi, joka ihmisille on annettu jota kautta me voimme pelastua" (Apt. 4:12) Jeesuksella on monta lempinimeä, mm. Tie, Totuus ja Elämä, Jumalan Karitsa, Sana, Immanuel (tarkoittaa Jumala kanssamme), Kuninkaitten Kuningas, Rauhanruhtinas, Hyvä Paimen ja tietysti Vapahtaja, Kristus, odotettu Messias. jne.

Maan päällä ollessaan Jeesus teki paljon ihmeitä, paransi sairaita, herätti jopa kuolleita. Ja hänestä todettiin myös se että Hän opetti "niin kuin se jolla valta on". Mutta tärkein asia tietysti oli se, että Hän sovitti syntimme Golgatan ristillä. Ja nyt uskomalla Jeesukseen, seuraamalla Häntä, meillä on iankaikkinen elämä taivaassa. Pelastumme siis Jeesuksen ansiosta Jumalan tuomioilta, joka syntisiä ihmisiä aikanaan kohtaa.

PYHÄ HENKI

Jumalan kolmas persoona. Kaikkialla läsnä oleva. Jumala toimii maan päällä palvelijoittensa ja HENKENSÄ kautta. PYHÄ HENKI on voiman, rakkauden, raittiuden Henki (2Tim. 1:7). Kun Jeesus otettiin taivaaseen, ennen sitä Hän sanoi, etteivät opetuslapset saisi lähteä Jerusalemista, ennen kuin Isä lähettää heille toisen puolustajan, PYHÄN HENGEN. Ja se tapahtui Helluntaipäivänä, jolloin Jeesuksen seuraajat "täyttyivät PYHÄLLÄ HENGELLÄ". (Apt. 2:1).
Kun ihminen tulee uskoon ja saa kokea uudestisyntymän ihmeen, jo silloin ihmisen henki fuusioituu Jumalan Hengen kanssa (Joh. 3:3). Ja sitä kautta "uusi luomus Kristuksessa" (2Kor. 5:17) ajattelee eri lailla kuin ennen ja haluaa elää Jumalan sanan mukaan. Vaikka ei siihen täydellisesti kukaan pysty, kuitenkin PYHÄ HENKI antaa siihen voimaa ja viisautta. Ja erikseen vielä PYHÄN HENGEN täyteyden, jonka merkkinä usein puhutaan kielillä tai muut armolahjat toimivat. PYHÄN HENGEN tehtävä on kirkastaa Kristusta, johdattaa ihmisiä eroon synnistä ja Jumalan kunnioituksen kautta pyhyyteen. Ja auttaa kristittyjä toteuttamaan Jumalan meille antamaa lähetyskäskyä, jossa Jumala itse on "kanssamme", HENKENSÄ kautta.

R A A M A T T U

Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle.

Jumala on saattanut oman tahtonsa ja voimansa julki ja koettavaksi Sanansa, eli Raamatun kautta. Koko Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen inspiroimana ja on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa. Raamattu oli 300-luvulle asti kokoelma kirjakääröjä ja nykyiseen muotoon se tuli 1500-luvulla.

Raamattu jakautuu kahteen osaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Edellinen kirjoitettiin alkujaan hebreaksi, pieni osa arameaksi. Uusi testamentti puolestaan kreikaksi. Vanhan testamentin ensimmäinen osa on yli 3000 vuotta vanha. UT kirjoitettiin vuosien 50 ja 100 jKr. välisenä aikana. Suomen kielelle Uusi testamentti käännettiin Mikael Agricolan toimesta v. 1548.

Ja koko raamattu v. 1642. Suomessa sen käännöksen lisäksi sittemmin otettiin käyttöön v. 1776 Vanha Kirkkoraamattu. Nykyiset painokset on vuosilta 1938 ja 1992.

Asiaa niissäkään ei ole muutettu, kieliasuja nykykielen ymmärrettäväksi kylläkin.

Vuonna 1947 löydettiin Quamranista, Kuolleenmeren läheltä paljon vanhoja käsikirjoituksia. Niitä kutsutaan Kuolleenmeren kirjakääröksi, jotka todistaa sen, että nykyinen Vanha testamentti on tarkkaan jäljennetty alkuperäisistä kirjoituksista.

VANHA TESTAMENTTI

VT:n puolelta, raamatun alkulehdiltä voimme nähdä kuinka Jumala on tämän ympärillämme olevan maailman tänne luonut, myös ihmisen. Siitä edelleen ihmiskunnan syntyhistoriaa ja Israelin kansan ensimmäisiä vaiheita. Kuinka Jumala antoi heille Lain ja käskyt. Ja kuinka niiden noudattamisesta koitui aina siunaus. Ja vastaavasti tottelemattomuudesta kirous (5Moos. 11:26). Historiansa lisäksi VT:n ja Israelin kansan vaellus toimii myös esikuvana tämän päivän kristityille. Ja esim Psalmit ovat lohduttaneet ja rohkaisseet monia lukijoita kautta aikojen.

VT:sta löytyy myös profeetallista ennustusta koskien tätä ja tulevaa aikaakin. VT:ssa on 39 kirjaa eri kirjoittajien kirjoittamana. Lukuja 929 ja jakeita 23213.

UUSI TESTAMENTTI

Jumalan pelastussuunnitelma ihmisiä varten täydentyy Uuden testamentin sanoman kautta. Ja nimensä mukaisestikin se kumoaa Vanhan liiton lain. Uskon kautta löydettävä armo tuli tilalle. "Uskoviksi tultuanne", niin kuin siellä mainitaan. UT koostuu toinen toisiaan tukevista evankeliumeistaan, neljän eri kirjoittajan kirjoittamana. UT:sta löytyy myös kirjeitä ensimmäisille kristityille eri paikkakunnilla. Raamattu päättyy Ilmestyskirjaan, joka kertoo tämän ajallisen elämän loppuvaiheista maan päällä, Jumalan tuomioista ja Hänen armostaan. Ilmestykseskirjassa on myös kuvausta Jumalasta ja Hänen enkeleistä.

UT:ssa on 27 kirjaa, eri kirjoittajien kirjoittamana. Lukuja 260 ja jakeita 7957.

Lopuksi: Jos et ole vielä raamattuun tutustunut ja haluat sen tehdä, niin kannattaa aloittaa UT:n puolelta ja vaikka Johanneksen evankeliumista. Sen jälkeen on hyvä lukea ensimmäisistä kristityistä, Apostolien teot. Ja siitä edelleen niitä kirjeitä, järjestyksessään.

Ja kun on kerran UT:n lukenut, voi lukea toisen evankeliumin, vaikka Matteuksen ja jatkaa taas kirjeisiin. Huomaat, että vaikka raamatun lukisi kuinka monta kertaa tahansa läpi, aina Jumalan Pyhä Henki tuo sieltä uutta ja mielenkiintoista sen vanhan opitun lisäksi. Raamatussa riittää "syvyyttä". Ja toista kertaa UT:ia lukiessa voi samalla silmäillä VT:iakin.

Hyviä ja siunattuja luku- ja tutustumishetkiä!