>Kristillinen kaste

Kristillinen kaste on Jeesuksen asettama ja se liittyy Jumalan pelastustyöhön. Uskova kastetaan apostolien esimerkin mukaan Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, veteen upottamalla. Kasteen kautta uskova liitetään yleensä myös paikalliseen seurakuntaan.

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark. 16:15)

Pelkkä kaste ei siis riitä pelastumiseen, kastettavalta edellytetään myös henkilökohtaista uskoa Jeesukseen. Näin oli myös ensimmäisten kristittyjen kohdalla, vain heidät kastettiin, jotka tulivat uskoon. Apostolien tekojen toinen luku mm. kertoo siitä.

Vertauskuvannollisesti kaste kuvaa vanhan syntisen elämän hautaamista. Kun ihminen tulee uskoon, vanha elämä on jäänyt taakse. Jumalan sana kehottaakin olemaan "kuolleita" vanhalle syntiselle elämälle. Ja mikä sen luonnollisempi toimenpide silloin onkaan, kuin haudata se vanha elämä, "kasteen hautaan", niin kuin Room. 6:4 sanoo "Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman."

Kun Raamattu kertoo kristillisestä kasteesta, se mainitaan siellä aina alkukielen sanalla "babtizoo", mikä tarkoittaa kokonaan veden alle menemistä.

Joskus 300 jKr. ihmisten keksimänä joissakin seurakunnissa jotkut alkoivat kastaa pieniä vauvojakin, ajatellen että näin heistä ajatetaan paholainen pois ja tehdään kristittyjä. Oliko ajatuksena turvata kirkkokunnan jatkuminen ja talous verotulojen muodossa, en tiedä. Mutta usein sellaisen kasteen edustajien selitykset ovat aika ympäripyöreitä, perhekuntien kastamisesta alkaen. "Että eihän me tiedetä oliko mukana joku vauvakin". Ja sitten siitä oletuksesta on yritetty tehdä jopa pelastusoppi!

Mutta parempi lukea Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, joka kertoo kyllä myös perhekuntien pelastumisistakin. Mutta niissä yhteyksissä Raamattu myös mainitsee sen, että he kaikki olivat uskoontulleita . (ks. Apt. 10:2, Apt. 18:8 ja 1Kor. 16:15) Joissakin seurakunnissa Jumalan sanan opetuksia on myöhemmin muutettu myös niin, että upotuskaste on vaihdettu valelukasteeksi tai veden pirskottelukasteeksi. Mutta silloinkaan kyse ei ole siitä kasteesta, jonka Jumala on säätänyt. Ja se oli asia, jota vastaan Lutherkin aikoinaan nousi ja sanoi sitä jopa Jumalan pilkaksi, omassa kirkkopostillassaan (sivu 364). Mutta hänenkin äänensä vaiennettiin...

Jos haluat totuudessa Jumalan sanaa lukea, löydät sieltä helposti sen totuuden että on vain" yksi Herra, yksi usko, yksi kaste" (Ef. 4:5). Mutta se ei tarkoita sitä, että jos olet vauvana kastettu, et voisi enää mennä raamatulliselle uskovien kasteelle. Me emme pidä vauvakastetta raamatullisena, emmekä näin ollen ole uudelleen kastajia. Muussa tapauksessa olisi uskon kanssa samoin. Eli jos joku uskoo vaikka hindulaisuuteen tai Buddhaan, ei voisi enää vaihtaa uskoaan, koska sana opetti, että vain yksi usko. Ei, kyse ei ole siitä, vaan siitä, mikä on jäljennöstä ja harhaoppia. Ja vastaavasti mikä on Jumalan säätämä, oikea asia.

Totuus on, että Jumala luokittelee sanassaan vain yhden todellisen Jumalan, itsensä. Ja kun Herrasta puhutaan, Hän on Jeesus Kristus. Samoin on pelastavan uskonkin kanssa. Ei ole olemassa kuin yksi pelastava usko ja se on usko Jeesukseen Kristukseen. Ja siihen liittyvänä kasteena löydät Jumalan ilmoittamana ainoastaan sen miten ensimmäiset kristityt toimivat. Ja se on uskovien upotuskaste Jeesukseen Kristukseen.

Täältä Suomesta käsin tämä joistakin voi tuntua oudolta, mutta koko maailmaa ajatellen mistään mysteeristä ei ole kyse, päinvastoin. Protestanttisissa seurakunnissa, joissa halutaan Jumalan sanaa kunnioittaa, tämä on ylivoimaisesti yleisin kastekäytäntö. Ei vain helluntalaisten kastekäytäntö, tai babtistien, jotka ovat nimensäkin saaneet tästä kasteesta. Monissa muissakin seurakunnissa toimitaan samoin, ja silloin puhutaan ehkä n 600-800 miljoonasta uskovasta, ympäri maailman. Monet evankelisluterilaiset uskovat täällä Suomessakin, muutamia pappeja myöten ovat kastattaneet itsensä näin ja ymmärtäneet, että kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan tuo siunauksen.

Jos mietit omalla kohdallasi mikä kaste on oikein, esitä itsellesi kaksi kysymystä:
1) Keitä Raamatun mukaan ensimmäisiksi kristityiksi kastettiin
2) Millä tavalla se tapahtui.

Sittenkin yksinkertaista löytää totuus ja sitä oikeaa valintaa seuraa myös siunaus: Kun Pietari julisti ilosanomaa Jeesuksesta ja kuulijat saivat "piston sydämeensä" eli he kokivat oman syntisyytensä ja halusivat löytää pelastuksen, josta Pietari heille kertoi. Raamattu kertoo (Apt. 2:37) siitä näin "Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Jos olet uskoon tullut mutta et ole vielä kasteella käynyt, ota rohkeasti yhteyttä, jotta tämä mainittu Jumalan siunaus olisi totta sinunkin elämässäsi!